កម្មវិធីប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកជាតិ ឆ្នាំ២០១៥

 

កម្មវិធីប្រកួត ( ជើងទី១)

កាលបរិច្ឆេទ ក្រុម ផ្សាយផ្ទាល់ ម៉ោង កីឡដ្ឋា លទ្ឋផល
ព្រហ. ០២-០៧-២០១៥ ក្រសួងការពារជាតិ vs វេស្ទើនភ្នំពេញ   ១៥ៈ៣០ ខ.ភ.ម ២​ - ១
អាទិ. ០៥-០៧-២០១៥ វេស្ទើនភ្នំពេញ vs គិរីវង់សុខសែនជ័យ   ១៥ៈ៣០ វេស្ទើន ៦ - ៤
ពុធ. ០៨-០៧-២០១៥ វេស្ទើនភ្នំពេញ vs បៀលប្រាយយូណាយធីត   ១៥ៈ៣០ វេស្ទើន ២ - ២  
អាទិ. ១២-០៧-២០១៥ ស្វាយរៀង vs វេស្ទើនភ្នំពេញ BTV ១៨ៈ០០ ស្វាយរៀង ០ - ១
ព្រហ. ១៦-០៧-២០១៥ វេស្ទើនភ្នំពេញ vs ណាហ្គាវើល BTV ១៥ៈ៣០ វេស្ទើន ១ - ០
សៅរ៏. ១៨-០៧-២០១៥ អាសុីអឺរ៉ុបយូណាយធីត vs វេស្ទើនភ្នំពេញ   ១៥ៈ៣០ វេស្ទើន  
ពុធ. ២២-០៧-២០១៥ វេស្ទើនភ្នំពេញ vs មជ្ឈមណ្ឌលកំចាត់មីនកម្ពុជា   ១៥ៈ៣០ វេស្ទើន  
សៅរ៏. ២៥-០៧-២០១៥ វេស្ទើនភ្នំពេញ vs ភ្នំពេញក្រោន BTV ១៥ៈ៣០ វេស្ទើន  
ពុធ.​ ២៩-០៧-២០១៥ អគ្គស្នងការដ្ឋាននរគរបាលជាតិ vs វេស្ទើនភ្នំពេញ BTV ១៥ៈ៣០ ខ.ភ.ម  
សៅរ៏. ១-០៨-២០១៥ វេស្ទើនភ្នំពេញ vs បឹងកេតអង្គរអែហ្វស៊ី   ១៥ៈ៣០ វេស្ទើន  
ពុធ. ០៥-០៨-២០១៥ វេស្ទើនភ្នំពេញ vs ខេមបូឌានថាយហ្គឺរ   ១៥ៈ៣០ វេស្ទើន  

                                                   

កម្មវិធីប្រកួត ( ជើងទី២)

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Copyright © 2015 Western Phnom Penh Football Club | Designed By PING IT GROUP